Vis tegen Alzheimer

08/09/2003
Article

De effecten van de omega-3 vetzuren, in het bijzonder van het docosahexenoïnezuur (DHA), op de hersenen vormen nu geen geheim meer. Dat vetzuur is absoluut onontbeerlijk voor een goede neurologische ontwikkeling van kinderen. In sommige onderzoeken over evolutie werd zelfs geopperd dat DHA aan de oorsprong zou liggen van de menselijke intelligentie als de eerste hominiden vanuit de vlakten geëmigreerd zijn naar de kuststreken waar veel vis voorradig was…Volgens sommige epidemiologische studies kan de hypothese naar voren geschoven worden van een rol van de omega-3 bij het voorkomen van depressie of zelfs van stedelijk geweld. 
Aangespoord door het elan van verschillende generaties studies over het onderwerp, buigen nu bepaalde vorsers zich over de invloed van omega-3 op het verouderen en in het bijzonder op het voorkomen van de ziekte van Alzheimer. In een nieuw onderzoek werd aangetoond dat de oplossing wel eens op de bodem van de zee zou kunnen liggen (*).

DHA of grootheidswaan ?

Tussen 1993 en 2000 hebben 815 residenten van de stad Chicago tussen 65 en 94 jaar oud en initieel zonder tekens van de aandoening, een voedingsvragenlijst ingevuld ongeveer 2 jaar vooraleer er een nieuwe klinische evaluatie werd uitgevoerd met als doel de ziekte op te sporen. Na een gemiddeld follow-up van 4 jaar kregen 131 deelnemers de ziekte van Alzheimer. De vrijwilligers die minstens een keer per week vis aten hadden 60 % minder risico op die aandoening dan de geringe visverbruikers (zelden of nooit). De totale aanbreng van omega-3 hield rechtstreeks verband met een daling van het risico op de ziekte van Alzheimer, maar in een differentiële analyse kon nochtans enkel een beschermend effect aangetoond worden van DHA en niet van EPA (eicosapentenoïnezuur). Het verband bleef onveranderd ook na correctie voor voedingsaanbreng van vitamine E, andere vetzuren en cardiovasculaire risicofactoren. 
Ziedaar dus nog een bijkomend argument om het visverbruik te stimuleren dat in België zo bedroevend gering is…

Nicolas Rousseau, 
Diëtist Nutritionist

(*) Morris MC et al. Arch Neurol 2003;60(7):940-6.
Recherche


Dernières publications


Livres


Inscription à notre newsletter